Udhërrëfyes turistik të specialitetit të veçantë

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, Universiteti Barleti, në bashkëpunim me Akademinë e Turizmit dhe Rekreacionit dhe Barleti Testing and Training Center hapin thirrjen per grupet e reja të kursit të formimit profesional UDHËRRËFYES TURISTIK TË SPECIALITETIT TË VEÇANTË. Në fund të kursit pjesëmarrësit pajisen me ÇERTIFIKATË për Licensim, e NJOHUR dhe MIRATUAR nga MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT.

Regjistrimet kanë filluar dhe grupi i ri fillon më 04 mars 2022. Për informacione të mëtejshme dhe regjistrim kontaktoni në:

[email protected] / 0697063488
[email protected] / 0673865500
[email protected] / 0693924136

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *