Trajnim i dhënies së ndihmës së parë – CPR”

Trajnimi “ Kursi i Trainimit për Dhënien e Ndihmës së Parë` është një trajnim dinamik profesional i cili ka 12 kredite dhe është i akredituar nga ASCK. Trajnimi organizohet në 2 ditë pranë Universitetit Barleti dhe frekuentimi i trajnimit është i detyrueshëm, gjatë gjithë kohëzgjatjes së tij qoftë në pjesën praktike apo teorike.

Trajnimi është i organizuar në leksione interaktive, diskutime në grup dhe praktikë. Me një kombinim të të tre metodave arrihet në një përvetësim më të mirë të teknikave nga profesionistët.

Nxitoni të regjistroheni!

Comments are closed.