Rreth nesh

BARLETI TRAINING AND TESTING CENTER (BTTC)

Barleti Training and Testing Center (BTTC) është qendër trajnimesh, kursesh, konsulencash, testimesh dhe certifikimesh, me një kompetencë dhe ekspertizë të gjerë në një serë fushash, profesionesh, sektorësh, profilesh profesionale dhe sociale. Barleti Training and Testing Center (BTTC) funksionon si njësi e pavarur multifunksionale zhvillimi profesional-praktik e Univeristetit Barleti, me fokusqasjen më të shpejtë, përgatitjen dhe konkurueshmërinë e duhur për në tregun e punës të përfituesve të shërbimeve që ofron. Koncepti ynë lidhet me zhvillimin profesional dhe personal plotësues për target grupe si nxënësit, studentët, punonjësit e kompanive private dhe administratës publike, profesionistët, menaxheret, drejtuesit, bizneset,organizatat dhe institucionet.

MISIONI

Misioni ynë është të ofrojmë shërbime cilësore, profesionale, me standarte të larta, koherente, praktike, në përputhje me nevojat dhe domosdoshmëritë e tregut, si dhe në përqasje me modelet më të suksesshme me të cilat punohet ndërkombëtarisht.

VIZIONI

Vizioni ynë është të konsolidohemi dhe përforcojmë standartet, imazhin dhe prestigjin tonë ku çdokush të na identifikojë lehtësisht, si një ndër institucionet më serioze dhe profesionale në vend të këtij sektori.

TESTIME DHE CERTIFIKIME

NATIONAL REGISTRY

For those who want to succeed in today’s global workplace, this intensive English for Work.

MASTER OF ARTS

For those who want to succeed in today’s global workplace, this intensive English for Work.

DUAL DEGREE IN MS

For those who want to succeed in today’s global workplace, this intensive English for Work.

PROJECT MANAGMENT

For those who want to succeed in today’s global workplace, this intensive English for Work.

LAW AND ETHIC

For those who want to succeed in today’s global workplace, this intensive English for Work.

OUR STUDENTS

For those who want to succeed in today’s global workplace, this intensive English for Work.

EXPRESSIVE ARTS

For those who want to succeed in today’s global workplace, this intensive English for Work.

RESEARCH & ANALYTICS

For those who want to succeed in today’s global workplace, this intensive English for Work.

PSE NË BTTC?

BTTC ofron arsimim dhe trajnim cilësor. Në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin Barletin, ka staf të kualifikuar dhe me përvojë të gjatë në sektorë të ndryshëm që sjellin aftësi të përditësuara në botën reale drejtpërdrejt në klasë.

Kurset, trajnimet dhe certifikimet tona të akredituara dhe të njohura nga institucionet kombëtare ju ndihmojnë të shkoni suksesshëm drejt karrierës ku dëshironi të jeni. BTTC ofron një larmi mundësish studimi në klasë dhe online për t’iu përshtatur stilit të jetës tuaj, qëllimeve dhe kushteve tuaja individuale. Pra, pavarësisht nëse jeni jashtë shkollës, kërkoni një ndryshim të karrierës, kërkoni aftësi të reja ose një kualifikim më të lartë, BTTC ofron një kurs: testime, trajnime dhe certifikime në një sërë fushash karriere dhe u shërben studentëve të të gjitha niveleve.

BTTC ndodhet pranë Universitetit Barleti, gjithashtu dhe në institucione dhe bizneset ku janë lidhur marrëveshje bashkëpunimi.

Kurse formimi profesional

Programe me kredite

Programe trajnimesh te formimit te vazhduar me kredite ne fusha dhe sektorë te ndryshëm

Programe Universitar dhe Pasuniversitar

Programe studimi të formimit të vazhduar universitar dhe pasuniversitar

Paketa trajnimesh soft skills

Paketa trajnimesh soft skills (zhvillim afesish sociale dhe individuale)

Studioni në distancë

BTTC ofron një gamë të gjerë kursesh të shkurtra, certifikata dhe kualifikime pasuniversitare të ofruara tërësisht në internet. Kjo do të thotë që ju mund të studioni kudo që ju përshtatet më së miri; në shtëpi, në punë ose në lëvizje. Ju do të keni akeses në materialet mësimore dixhitale dhe mbështetëse, si dhe të merrni vlerësimet tuaja.

Studioni në klasë

BTTC, në bashkëpunim me Universiteti Barleti, kurse, trajnime dhe certifikime në auditorët universitar, të cilat janë të pajisura me të gjitha mjetet e nevojshme për të zhvilluar optimalisht programin, nga lektorët e disiplinës që ju keni zgjedhur për të studiuar.Ju gjithashtu do të merrni të gjitha shërbimet studentore duke përfshirë: bibliotekat, kafenetë, laboratorët, shërbimin këshillues të karrierës dhe shumë më tepër. Kampusi i Universiteti0 Barleti është vendi i shkëlqyera për t’u socializuar, mësuar dhe zhvilluar.

Studioni në vendin e punës

Nëse preferoni të mësoni në punë, BTTC ofron një sërë kursesh që mund t’ju ndihmojnë të bëni pikërisht atë, falë marrëveshjeve të shumta të bashkëpunimit me bizneset dhe akademinë. Lektorët tanë do t’ju trajnojnë në vendin e punës, duke përdorur mjetet dhe njohuritë tuaja.