Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë

Rekuperimi i Ekstremitetit Inferior të Pacientit Hemiplegjik sipas Metodës Perfetti

Vendi i fillimit/zhvillimit: Universiteti Barleti

Ora e zhvillimit: 09:00-13:00

Dita e zhvillimit: 21/01/2023-22/01/2023

Kontakte:

Informacion i pergjithshem mbi kursin: 0697063488 /[email protected]

Informacion i specializuar mbi programin dhe fushen: 0696903380/[email protected], [email protected]

Sherbim klienti/Sekretari: [email protected]

Faqe e kursit: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë

 

Comments are closed.