Rreth Pearson

PEARSON VUE është një certifikim ndërkombëtar i Gjuhës Angleze dhe ICT konform kërkesave ndërkombëtare për certifikim të një larmishmërie profesionistësh. BTTC zotëron laboratorin e certifikuar të PEARSON VUE në Shqipëri për realizimin e këtyre testimeve dhe certifikimit nga PEARSON.

Pse Pearson?

PEARSON VUE është certifikim i njohur në shumë vende të botës si certifikim dhe tanime testimet në funksion të tij realizohen edhe nga Shqipëria

Standartet e laboratorit janë bashkohore dhe sistemi ICT mbështetës është testuar dhe certifikuar nga PEARSON INTERNATIONAL.

LAJME DHE NJOFTIME

Fillon së shpejti Kursi i Udhërrëfyesit Turistik Kombëtar

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, Universiteti Barleti, në bashkëpunim me Akademinë e Turizmit dhe…


Kursi i Udhërrëfyesit Turistik i Specialitetit të Veçantë

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, Universiteti Barleti, në bashkëpunim me Akademinë e Turizmit dhe…


Nisin regjistrimet për kursin “Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme”

Kanë nisur regjistrimet për kursin “Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme”. Trajnimi “Vlerësues i pasurive të…


Fillon së shpejti trajnimi dhe certifikimi për teknikët e sistemeve RAC

Trajnimi dhe certifikimi për teknikët frigoriferistë synon të ofrojë njohuri thelbësore dhe aftësi praktike në…


Shfletoni për më shumë

ÇFARË OFROJMË ?

Qendra Pearson BTTC

Laborator fizik

Laboratorin fizik për realizimin e të gjitha tesimeve

suport teknik

Facilitetet e duhura dhe suportin teknik për mbarëvajtjen e procesit të testimeve

Kurse dhe testime

Kurse dhe testime parapërgatitore  për arritjen e nivelit të kërkuar në të gjitha testimet

Konsulencë dhe ekspertizë

Konsulencë dhe ekspertizë lidhur me fushat e testimeve të PEARSON

TESTIME DHE CERTIFIKIME

  APLIKO ONLINE


  LABORATORI FIZIK

  Laboratorin fizik për realizimin e të gjitha tesimeve dhe standartet që laboratori ofron:

  NË TEKNOLOGJI

  Software VTS është instaluar dhe ekzekutohet në çdo workstation sipas kërkesave specifike të Pearson, i cili identifikon çdo klient të regjistruar për një test të caktuar në kohë reale. Çdo llogari përdoruesi që ndërvepron me serverin e softuerit VTS (administrator, survejues apo workstationi ku dorëzohen provimet) ka të drejta të administratorit lokal në atë workstation.

  NË TEKNOLOGJI

  Software VTS është instaluar dhe ekzekutohet në çdo workstation sipas kërkesave specifike të Pearson, i cili identifikon çdo klient të regjistruar për një test të caktuar në kohë reale. Çdo llogari përdoruesi që ndërvepron me serverin e softuerit VTS (administrator, survejues apo workstationi ku dorëzohen provimet) ka të drejta të administratorit lokal në atë workstation.

  NË PROCESIN E MONITORIMIT

  Me qëllim ruajtjen nga çdo indikacion i shkeljes së testimit apo aktiviteteve të tjera të paligjshme, mjetet tona të fuqishme të monitorimit të webit udhëheqin tregun, duke i shtuar kështu një shtresë tjetër mbrojtjeje ofrimit të provimeve online. Përfitoni nga qetësia dhe siguria e ofruar në qendrën tonë që rrjedh nga panelet kryesore, dinamike (dhe jo vetëm) me vizualizimin e të dhënave dhe mbrojtjen e tyre në kohë reale dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me një analist të caktuar sigurie. Gjithashtu, proceset e testimit monitorohen në kohë reale nëpërmjet sistemit të kamerave digjitale dhe pajisjeve të nënshkrimit digjital si dhe suportit të pakushtëzuar të administratorëve tanë të licensuar nga Pearson.

  NË PROCESIN E MONITORIMIT

  Me qëllim ruajtjen nga çdo indikacion i shkeljes së testimit apo aktiviteteve të tjera të paligjshme, mjetet tona të fuqishme të monitorimit të webit udhëheqin tregun, duke i shtuar kështu një shtresë tjetër mbrojtjeje ofrimit të provimeve online. Përfitoni nga qetësia dhe siguria e ofruar në qendrën tonë që rrjedh nga panelet kryesore, dinamike (dhe jo vetëm) me vizualizimin e të dhënave dhe mbrojtjen e tyre në kohë reale dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me një analist të caktuar sigurie. Gjithashtu, proceset e testimit monitorohen në kohë reale nëpërmjet sistemit të kamerave digjitale dhe pajisjeve të nënshkrimit digjital si dhe suportit të pakushtëzuar të administratorëve tanë të licensuar nga Pearson.

  NË INFRASTRUTURË AMBJENTI

  Laboratori i Pearson, është i përbërë nga ambiente bashkëkohore të pajisur me Workstation të teknologjisë së fundit, të cilët shërbejnë për komunikime në rrjet, zhvillimin e provimeve online në sistemet dhe programet e zhvilluara dhe monitoruara në kohë reale nga Pearson. Workstation ku zhvillohen provimet, janë të lidhur në një rrjet local (LAN) me workstation e administratorit, duke siguruar ruajtjen e skedarëve të përbashkët. Teknologjia e fundit e komunikimit në rrjet me shpejtësinë më të lartë të internetit, do t’ju japë kënaqësinë e zhvillimit të një provimi online pa menduar për asnjë pengesë tjetër.

  NË INFRASTRUTURË AMBJENTI

  Laboratori i Pearson, është i përbërë nga ambiente bashkëkohore të pajisur me Workstation të teknologjisë së fundit, të cilët shërbejnë për komunikime në rrjet, zhvillimin e provimeve online në sistemet dhe programet e zhvilluara dhe monitoruara në kohë reale nga Pearson. Workstation ku zhvillohen provimet, janë të lidhur në një rrjet local (LAN) me workstation e administratorit, duke siguruar ruajtjen e skedarëve të përbashkët. Teknologjia e fundit e komunikimit në rrjet me shpejtësinë më të lartë të internetit, do t’ju japë kënaqësinë e zhvillimit të një provimi online pa menduar për asnjë pengesë tjetër.

  PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

  A i jepni ju certifikimet e PEARSON?

  Po, por ne ofrojmë vetëm përgatitjen e nevojshme dhe vendosim në dispozicion laboratorin për zhvillim të testimeve dhe të gjithë procedurën e regjistrimit, pagesën për testimin dhe planifikimin e zhvillimit të testimit i interesuari e realizon direkt online në faqen e Pearson.

  Çfarë dokumentash duhet të kem me vete në testim?

  Ju duhet të keni me vete kartën e identitetit ose pasaportën biometrike. Në rast të kundërt nuk do ta keni të mundur të futeni në testim.

  A duhet të pyes dhe konfirmoj paraprakisht prezencën për të marrë pjesë në testim në datën e planifikuar?

  Na kontaktoni

  Administratorë të certifikuar të PEARSON

  Erdeta Boja – [email protected]

  +355 696692889

  +355 676644600 (Vetem Whatsapp)

  Anisa Doçi – [email protected]

  +355 685250610