Mbështetje dhe Shërbime

OFERTA E BTTC

Kurse formimi profesional

Pershkrimi…

Programe me kredite

Programe trajnimesh te formimit te vazhduar me kredite ne fusha dhe sektorë te ndryshëm

Programe Universitar dhe Pasuniversitar

Programe studimi të formimit të vazhduar universitar dhe pasuniversitar

Paketa trajnimesh soft skills

Paketa trajnimesh soft skills (zhvillim afesish sociale dhe individuale)

SHËRBIMET STUDENTORE

Kur studioni në BTTC UniBa nuk jeni kurrë vetëm. Ju mund të merrni ndihmë për pothuajse çdo aspekt të jetës suaj të studimit – nga mbështetja e studimit dhe burimet e studentëve, tek këshillimi, udhëzimi për t’u orientuar në tregun e punës.

SHËRBIME MBËSHTETËSE

Pavarësisht nga nevojat ose rrethanat tuaja, ne kemi njerëzit, burimet, këshillimin dhe lehtësitë për t’ju ndihmuar të përqendroheni në studimet dhe trajnimet tuaja.

SHËRBIMET E BIBLIOTEKËS

Biblioteka fizike dhe Online në BTTC UniBa ofron hapësira mikpritëse ku studentët mund të lexojnë, studiojnë, takohen me lehtësi për punë në grup ose të përdorin një sërë burimesh mësimore.

SHËRBIMET E BIBLIOTEKËS

MBËSHTETJE PËR TË MËSUAR

BTTC UniBa siguron mbështetje të vlefshme për studentët në qendrat mësimore.

MBËSHTETJE PËR TË MËSUAR

KËSHILLIMI I KARRIERËS

Studentët mund të kërkojnë ndihmë nga këshilltarë të BTTC UniBa për çështje në lidhje me kursin dhe zgjedhjen e karrierës, rrugët dhe mundësitë, aplikimet për punë dhe aftësitë e intervistës.

KËSHILLIMI I KARRIERËS

MBËSHTETJE MULTIKULTURORE

BTTC UniBa udhëzon dhe mbështet nevojat e arsimit dhe aftësimit profesional të studentëve nga komunitete të ndryshme.

MBËSHTETJE MULTIKULTURORE