Si të planifikojmë aktivitetet dhe burimet

Planifikimi është një ndër funksionet kryesore të menaxhimit të një biznesi, në këtë sesion do të vlerësojmë sesi të mund të planfikojmë aktivitet e një biznesi dhe burimet e nevojshme qofshin këto kapitale apo njerëzore.

Back to: Plani i Biznesit > Leksionet e kursit: Plani i Biznesit