Koncepti i aftësive të buta

Në këtë çështje do të trajtohet se çfarë janë aftësitë e buta, a janë të lindura këto aftësi apo mund të mesohen. Gjithashtu do të trajtohen një seri aftësish të buta të cilat I nevojiten një sipërmarrësi.

Back to: Aftësitë e buta sipërmarrëse > Leksionet e kursit: Aftësitë e buta sipërmarrëse