Çfarë është siguria dhe shëndeti në punë?

Në këtë modul do të trajtohet Ligji Nr.10.237 datë 18.02.2010 “PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË”, çfarë ai përfqëson dhe çfarë drejtuesit apo menaxherët e bzineseve do të duhet të kenë në konsideratë për të kryer veprimtarinë e tyre në kuadër të asaj se çfarë përcakton ligji.

Back to: Shëndeti dhe siguria në punë > Leksionet e kursit: Shëndeti dhe siguria në punë