Çfarë është prodhimi dhe shpërndarja dhe llojet e shpërndarjes

Në këtë modul do të trajtohen konceptet e prodhimit dhe shpërndarjes, si të menaxhohet procesi i prodhimit dhe cilat karakteristika dhe veçori duhet të konsiderohen për prodhim efficient, gjithashtu do të trajtohet koncepti i shpërndarjes, strategjitë dhe llojet.

Back to: Prodhimi dhe shpërndarja > Leksionet e kursit: Prodhimi dhe shpërndarja