Çfarë është një plan biznesi dhe cilat janë elementët e tij

Në këtë çështje do të trajtohet koncepti i një plani biznesi, pse ai është i rëndësishëm dhe pse i duhet një biznesi. Për të vijuar më tej me analizën e të gjithë elementëve të një plani biznesi, si ti analizojmë dhe vlerësojmë secilin prej elementëve.

Back to: Plani i Biznesit > Leksionet e kursit: Plani i Biznesit