Burimet Njerëzore

Për një startup, ka rëndësi të madhe zgjedhja e stafit të duhur, pasi ndikon drejtpërdrejtë në arritjen e suksesit kur formalizohet si një biznes. Burimet njerëzore paraqiten si asete të startup-it nëpërmjet të cilave ai arrin synimet dhe objektivat.

Back to: Krijo biznesin tënd: kthe planin tënd të biznesit në realitet > Leksionet e kursit: Krijo biznesin tënd: kthe planin tënd të biznesit në realitet