Lazeri dhe përdorimi në dentistri

Trajnimi ka për qëllim ti japi njohuri praktike dhe teorike profesionistëve mbi teknikat dhe metodat e përdorimit dhe sigurië së lazerit dentar.
Rëndësi të vecantë në këtë trajnim ka ushtrimi praktik i profesionistëve me lazerin dentar. (Aparatura e lazerit Quicklase-diode)

6.000 Lekë

Akredituar nga ASCK me 11 kredite
Kursi fillon më 03-04.11.2023
Comments are closed.