Fillojme se shpejti: Auditues Energjetik në Ndërtesa dhe Auditim Energjitik në Instalime Industriale

AUDITUES/MENAXHER ENERGJITIK NË NDËRTESA

Auditues/Menaxher Energjitik në Ndërtesa është program studimi formimi i vazhduar i zhvilluar nga Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit. Qëllimi i këtij kursi është trajnimi për rritjen e kapaciteteve profesionale dhe certifikimi i detyrueshëm për tu futur në provimin e licensimit nga Agjensia e Eficencës së Energjisë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, për tu licensuar dhe ushtruar ligjërisht profesionin e Audituesit dhe Menaxherit Energjitik në Ndërtesa.

Për më shumë – >> Kliko ketu

AUDITUES/MENAXHER ENERGJITIK NË INSTALIME INDUSTRIALE

Auditues/Menaxher Energjitik në Instalime Industriale është program studimi formimi i vazhduar i zhvilluar nga Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit. Qëllimi i këtij kursi është trajnimi për rritjen e kapaciteteve profesionale dhe certifikimi i detyrueshëm për tu futur në provimin e licensimit nga Agjensia e Eficencës së Energjisë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, për tu licensuar dhe ushtruar ligjërisht profesionin e Audituesit dhe Menaxherit Energjitik në Instalime Industriale.

Për më shumë – >> Kliko ketu

Comments are closed.