Fillimi i prezantimeve të projekteve të pjesëmarrësve të “Shkollës së Drejtorëve” në Universitetin “Barleti”

Në datat 9, 10 dhe 11 shkurt 2022 në Universitetin “Barleti” kanë filluar prezantimet e projekteve që kanë hartuar pjesëmarrësit e “Shkollës së Drejtorëve”, si pjesë e detyrimit që ata kanë për certifikimin e tyre. Ata kanë përfunduar me sukses programin 9-mujor të trajnimit në Universitetin “Barleti”

Comments are closed.