Fillimi i kursit profesional: Blender 3D

Blender3D është një program që përdoret thuajse në gjithë industritë ku #imazhi 3D ka rëndësi, nga industria e filmit, deri tek industria e #Arkitektures dhe ndertimit. Në kursin #Blender3D ju do të keni mundësi të mësoni baza të modelimit 3D me blender, krijimin e materialeve si dhe krijimin e një skene.

Fillimi: 3 Mars 2022

Comments are closed.