Tregtimi


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme rreth identifikimit, njohjes dhe zhvillimit të tregjeve të reja.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Kohë më parë, për të pushtuar botën, do të duhej të krijonit një ushtri të fuqishme me mijëra ushtarë të gatshëm të jepnin jetën për ju. Në ditët e sotme, duhet vetëm një kompjuter i lidhur në internet, një ide e mirë, disa aftësi dhe mijëra dëshira për ta realizuar atë. Synimi dhe aksesimi i tregjeve të reja kërkon një analizë të mirëfilltë të tregjeve që synohen të arrihen nga biznesi. Në bazë të identifikimit dhe analizës së tregjeve të reja, duhet të synohet dhe përshtatja e strategjisë së duhur për tu ndjekur nga biznesi. Ky modul, do të fokusohet në angazhimin e menaxherëve për arritjen e objektivave të biznesit, përmirësimin e koordinimit të aktiviteteve dhe alokimin më efikas të burimeve të kompanisë së re.

Trajnuesit:

Brikena Tolli Msc 

Jona Xhomaqi Msc

Specifikimet kryesore

Treg

Strategji biznesi

Strategji shitje

Analizë tregu

Alokim burimesh

Import – Export

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi konceptin e shitjes së produkteve dhe shërbimeve
  • Njohuri mbi ligjin dhe procedurat për import dhe export
  • Aftësim në zhvillimin e shitjeve online