Startup


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme që lidhen me menaxhimin e startup-eve
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Trajnimi është i përshtatur dhe bazohet në trajtimin profesional të të gjitha problematikave më të shpeshta që hasin drejtuesit në procesin e drejtimit dhe menaxhimit të institucionit arsimor. Trajnimi do të ofrojë zgjidhjet dhe modelet më të qëndrueshme orientuese për pjesëmarrësit për të përmirësuar cilësinë dhe rezultatet e punës së tyre. Në përfundim të programit pajiseni me 1 certifikatë formimi profesional me vlefshmëri të përhershme miratuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive si Kurs Formimi Profesional.

Trajnuesit:

Msc. Blerina Hoxha

Specifikimet kryesore

Startup

Formalizim

Komercializim

Ide

Testim

Ligji i startup-eve

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi konceptin e startupeve
  • Aftësim në vlerësimin e fazave të zhvillimit të startup-eve
  • Njohuri mbi ligjin për funksionimin e startup-eve