Si të sillemi në një intervistë pune


Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me financimin e një sipërmarrje, pasqyrat që do të duhet të hartojë dhe elementët përbërës të tyre.
by BTTC
22 orë
2 Lessons
0 Students

Trajnimi konsiston dhe trajton specifikisht nga pikëpamja praktike të gjithë sekretin për sukses lidhur me procesin dhe hapat që duhet të ndjekë nje punëkërkues dhe profesionist për tu punësuar. Trajnimi përqëndrohet tek rëndësia e informimi paraprak mbi institucionin dhe kompaninë, modeli dhe përmbajtja e duhur e ndërtimit të cv-së dhe menyra e duhur e sjelljes dhe komunikimit në të gjitha stadet e intervistës së punës. Trajnimi është konceptuar në formatin e një manuali orientues, duke i shërbyer të interesuarve me një informacion konkret dhe konçiz, sesi të përdorin menyrën e duhur dhe jenë rezultative në kërkimin dhe gjetjen e një pune

Trajnuesit:

Erion Muça  Msc.

Specifikimet kryesore

Komunikim

Intervistë

Prezantim professional

Aftësi të buta

Jetëshkrimi

Shance punësimi

Modules

Cfarë përfitoni?

  • Detajet specifike me shumë vlerë për sukses në intervistën e punës
  • Si të të reduktojmë kohën e kërkimit dhe përmirësojmë rezultatet për gjetjen e një pune
  • Cilat janë aspektet më të rëndësishme të procesit
  • Si të prezantohemi në menyrë dinjitoze dhe profesionale në një intervistë