Rritja e Biznesit


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme që lidhen me strategjitë e rritjes së një biznesi.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Zhvillimi i një strategjie biznesi e ndihmon atë për tu pozicionuar në segmente të caktuara tregu. Por për të mbijetuar afatgjatë në treg si dhe për të siguruar pjesë të reja tregu, një biznesi do ti duhet të zhvillojë strategji të ndryshme rritje. Në këtë modul do të trajtohen strategjitë e rritjes së biznesit në varësi të aktivitetit të tij, cilat element do të duhet të vlerësohen dhe analizat që duhet të kryhen për të zhvilluar strategji rritje të biznesit

Trajnuesit:

Dr. Kejda Nuhu

Specifikimet kryesore

Treg

Strategji

Zgjerim biznesi

Biznes

Analizë tregu

Segment tregu

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi nocionin e rritjes së biznesit
  • Aftësim në strategji të ndryshme për rritjen e një biznesi
  • Aftësim praktik i zgjerimit të tregut