Real estate


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme rreth vlerësimit dhe menaxhimit të një prone.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Vlerësimi i pronës është një përllogaritje e vlerës së pronës sipas të dhënave të caktuara, e përcaktuar nga një vlerësues profesionist i kualifikuar apo nga një vlerësues pronash. Vlerësuesit japin një kontribut shumë të rëndësishëm në vendimmarrjen e bankës për miratimin ose jo të kredisë. Asnjë kredi hipotekare nuk jepet nëse nuk disponohet informacioni mbi vlerën e objektit që do të shërbejë si garanci për kredinë. Ka mungesë informacioni në treg në lidhje me me menaxhimin dhe vlerësimin e saktë të pronës. Prandaj edhe ky trajnim na shërben për informimin e mëtejshëm dhe marrjen e aftësive të duhura për menaxhimin e pronës. 

Trajnuesit:

Msc. Brikena Tolli

Specifikimet kryesore

Real Estate

Elementë të vlerësimit të pronës

Menaxhim prone

Vlerësim Pasuri të Paluajtshme

Vlerësim Kolaterali

Agjent pasuri të paluajtshme

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi konceptin e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
  • Njohuri mbi elementët e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
  • Aftësim në vlerësimin e pasurive të paluajtshme