Planifikimi i një biznesi – Modeli Canvas


Ky kurs është krijuar për këdo që dëshiron të kuptojë praktikat më të mira të inovacionit dhe aftësitë sipërmarrëse (intrapreneur) brenda korporatës që nevojiten për të udhëhequr projekte, ekipe dhe strategji inovacioni.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Ky kurs është krijuar për këdo që dëshiron të kuptojë praktikat më të mira të inovacionit dhe aftësitë sipërmarrëse (intrapreneur) brenda korporatës që nevojiten për të udhëhequr projekte, ekipe dhe strategji inovacioni. Gjatë këtij kursi ju do të përdorni mjetin e inovacionit të “Business Model Canvas” për t’iu qasur një sfide ose mundësie personale biznesi. Do të mësoni të identifikoni dhe komunikoni nëntë elementët kryesorë të një modeli biznesi: Segmentet e klientit, propozimi i vlerës, kanalet, marrëdhëniet me klientët, burimet kryesore, aktivitetet kryesore, partnerët kryesorë, rrjedhat e të ardhurave dhe strukturën e kostos

Trajnuesit:

Blerina Hoxha Msc

Specifikimet kryesore

Modeli Canvas

Propozimi i vlerës

Identifikim i segmenteve të tregut

Kanalet e Komunikimit

Analiza e të ardhurave

Ndërtimi i mardhënieve me klientin

Cfarë përfitoni?

  • Njohja e modelit Canva dhe të gjithë elementët e tij
  • Afësim në ndërtimin e një modeli Canva
  • Aftësim analizën e të ardhurave dhe shpenzimeve
  • Vlerësim dhe analizë e segmenteve të tregut