Plani i Biznesit


Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me atë se çfarë është një plan biznesi dhe pse është i nevojshëm ndërtimi i planit të biznesit.
by BTTC
22 orë
4 Lessons
0 Students

Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me atë se çfarë është një plan biznesi dhe pse është i nevojshëm ndërtimi i planit të biznesit. Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të marrin një njohuri të plotë rreth asaj se çfarë përfaqëson një plan biznesi për sipërmarrjen dhe më pas për të gjithë aktorët e tjerë rreth kësaj sipërmarrje, rëndësia që ka ky plan për të vlerësuar nëse ideja ka vlerë ekonomike në treg apo jo. Për të vijuar më tej me të gjitha sesionet përkatëse të një plani biznesi, si hartimi i misioni, vizionit, strategjive të biznesit, strategjisë marketing, planifikimi financiar etj.

Trajnuesit:

Ana Shkreta Msc

Specifikimet kryesore

Plan biznesi

Planifikim burimesh

Pasqyrat financiare

Planifikim aktivitetesh

Analizë e industrisë

Analizë kostosh

Cfarë përfitoni?

  • Njohje e elemetëve të një plani biznesi
  • Zhillimi i misionit, vizionit, objektivave të organizatës
  • Zhvillimi i një plani marketing
  • Aftësim në zhvillimin e planit financiar
  • Aftësim në vlerësimin dhe prognozimin e shitjeve