Krijo biznesin tënd: kthe planin tënd të biznesit në realitet


Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me zhvillimin e një biznesi, njohjen dhe analizën e tregut si dhe pozicionimin në segmente të caktuara.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Shumë njerëz mund të kenë ide miliona dollarësh për të cilat thjeshtë i mendojnë, vetëm  disa prej tyre marrin iniciativën për ti kthyer ato ide në realitet. Për ta bërë këtë ajo se çfarë nevojitet është njohja e strategjive më të mira për të nisur jo vetëm një biznes pa një plan dhe vision të caktuar, por për të ndërtuar një biznes të qëndrueshëm i cili ështëgati të përballet dhe me ndryshime që vijnë nga mjedisi në të cilin biznesi operon. Pjesmarrësit në këtë trajnim do të njihen pikërisht me strategjitë, funksionet për të zhvilluar një biznes të qëndrueshëm në treg.

Trajnuesit:

Amir Esmaeilakhtar Msc

Specifikimet kryesore

Planifikim biznesi

Identifikim dhe analizë segementi tregu

Analizë biznesi

Pozicionim tregu

Analizë e risqeve

Analizë tregu

Modules

Cfarë përfitoni?

  • Aftësim në planifikimin e biznesit
  • Aftësim në analizën e tregut
  • Njohje dhe identifikim segmenti
  • Planifikimi i risqeve të mjedisit të jashtëm
  • Si të krijojmë sipërmarrjen në treg