Komunikimi Publik & Aftësitë Prezantuese


Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me teknikat e komunikimit në public dhe zhvillimin e aftësive prezantuese.
by BTTC
22 orë
2 Lessons
0 Students

Të folurit publik është forma më domethënëse e komunikimit. Fjalimi publik mbulon një gamë të gjerë temash të ndryshme dhe objektivi i fjalimit përfshin ofrimin e informacionit, ndikimin ose argëtimin e dëgjuesve. Të folurit në publik është një aftësi thelbësore për individët në biznes dhe shfaq ekspertizën e ndikimit ose aftësinë për të fituar mbi turmën. Kursi ynë i trajnimit për të folur në publik, mbulon të gjitha aspektet, njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të folur përpara një grupi njerëzish.

Trajnuesit:

Erion Kristo Dr

Specifikimet kryesore

Përballja me frikën e të folurit publik

Paraqitja e mesazheve të pastra

Kontrollimi i ritmit dhe kohës

Kush, çfarë dhe si të flasë me sukses?

Si të fitojmë besim në atë që themi

Praktikimi i Artit të Angazhimit të Publikut

Cfarë përfitoni?

  • Aftësim në të folurën në publik
  • Aftësim në paraqitjen e mesazheve të sakta dhe të qarta
  • Aftësim në kontrollin e ritmit dhe kohës në komunikim
  • Aftësim në të folurën në publik