Depresioni ne adoleshencë; shkaqet dhe trajtimi


Depresioni në adoleshencë është një nga gjendjet më të hasura të shëndetit mendor.
by BTTC
6 orë
0 Lessons
0 Students

Depresioni në adoleshencë është një nga gjendjet më të hasura të shëndetit mendor. Sidomos në këto vitet e fundit kjo gjendje sa vjen edhe bëhet edhe më e përhapur, kjo për disa arsye që përfshijnë situatat e përjetimeve personale, sociale, kulturore dhe të stilit të jetesës. Krijimi I identitetit dhe mënyrat e përballimit të jetës sociale bëjnë që adoleshentët të kërkojnë gjithnjë e më shumë mënyra jot ë përshtatshme të jetesës së përditshme.

Trajnuesit:

Prof Asoc. Dr. Artemisi Shehu

Specifikimet kryesore

Simptomatologjia e depresionit dhe vlerësimi i saj

Strategjitë efikase

Parandalimi dhe ndërhyrja në adoleshencë në moshën 12-18 vjecare

Shkaqet kryesore psikosociale të shkaktimit të tij

Mënyrat e vlerësimit të depresionit

Strategjitë e parandalimit dhe të ndërhyrjes te grupet në nevojë

Cfarë përfitoni?

  • Të zbatojnë Strategjitë e parandalimit dhe ato të trajtimit në shkolla dhe klinikë
  • Të identifikojnë mënyrat e vlerësimit të depresionit në këtë moshë
  • Të japë informacion mbi strategjitë e parandalimit dhe të ndërhyrjes tek grupet në nevojë.