Biznesi i vogël


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme që lidhen me menaxhimin e biznesit të vogël.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Ky modul fokusohet në karakteristikat kryesore të një biznesi të vogël, i cili përbën dhe dhe pjesën më të madhe të bizneseve në shqipëri. Përveç karakteristikave, moduli synon që të pajis pjesmarrësit me informacion të plotë, rreth regjistrimit të një biznesi të tillë, përgjegjësitë tatimore, pra kuadrin ligjor mbi të cilin ky biznes kryen veprimtarinë e tij, detyrimet pas regjistrimit, kalimi në status pasiv si dhe procedurat e mbylljes së aktivitetit.

Trajnuesit:

Brikena Tolli Msc.

Specifikimet kryesore

Biznes i vogël

Regjistrimi i biznesit të vogël

Detyrimet pas regjistrimit

Menaxhim i biznesit të vogël

Përgjegjësitë tatimore

Procedurat e mbylljes

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi konceptin e biznesit të vogël
  • Aftësim në menaxhimin e biznesit të vogël
  • Njohuri mbi procedurat dhe praktikat e regjistrimit të biznesit të vogël
  • Njohuri mbi procedurat dhe praktikat e mbylljes dhe kalimit në statusin pasiv