Asistenca Infermierore Perioperatore


Trajnim afatshkurtër i cili ka si qëllim të njohë pjesëmarrësit, në lidhje me procedurat e një ndërhyrje kirurgjikale hap pas hapi, si dhe ti infomojë për ndërlikimet e hershme postoperatore, duke shtuar njohuritë e tyre profesionale.
by BTTC
1 ditë dhe është i shtrirë në 6 orë
5 Lessons
0 Students

Ttrajnimi: Asistenca Infermierore Perioperatore ka si qëllim të detajoje të gjithë procedurën e punës infermierore në bazë të një protokolli të përcaktuar, në të gjitha fazat e një ndërhyrje operatore.

Trajnimi mundëson  kryerjen e procedurave infermierore në një radhë të përcaktuar, sipas një protokolli dhe aplikimin e kujdesit në bazë të tij.

Në fund të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të pajisen me një certifikatë vlerësimi për pjesmarrjen e tyre në trajnim.

Trajnuesit:

Dr. Dritan Bala

Dr. Elona Kureta

Dr. Kleant Cini

Dr. Besa Hyseni

Msc. Almir Xhangolli

Specifikimet kryesore

Pregatitja intraoperatore

Kujdesi infermieror

Kominikimi

Asistenca perioperatore

Observimi i pacientit

Edukimi i pacientit

Cfarë përfitoni?

  • Pjesmarrësit përfitojnë njohuri në lidhe me pregatitjen e gjithë fazave operatore.
  • Mësojnë të punojnë në bazë të një protokolli të pëcaktuar.
  • Komunikimin me pacientin dhe mënyrën se si ta mbështesin
  • Si të mund të dallojnë shenjat e një komplikacioni.
  • Edukimin e pacientit pas daljes nga spitali.