Aftësitë e buta sipërmarrëse


Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me aftësitë e buta sipërmarrëse, të cilat janë të nevojshme për të patur sukses në mjedisin e sotëm të biznesit.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Kur flasim për aftësi të buta, tema ngushtohet dhe shpesh herë bëhet shumë e vështirë njohja dhe identifikimi i këtyre aftësive. Aftësitë e buta lidhen shumë me karakteristika personale të individëve të cilat janë të lindura dhe mësohen dhe zhvillohen me kalimin e kohës. Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të njihen pikërisht me këto aftësi të buta të cilat janë të nevojshme për të qënë një sipërmarrës i sukseshëm në treg. Trajnimi zhvillon një sërë aftësishë të buta të nevojshme për tu zhvilluar nga një sipërmarrës, duke zhvilluar në mënyrë të detajuar rëndësinë që ka gjithësecili prej aftësive

Trajnuesit:

Ana Shkreta Msc.

Specifikimet kryesore

Aftësistë e buta për sipërmarrësin

Netëorking

Mësimi i vazhdueshëm

Negocimi

Komunikimi

Puna në ekip

Cfarë përfitoni?

  • Kuptimi i konceptit të aftësive të buta
  • Analizimi i aftësive të buta të nevojshme për tu zhvilluar
  • Identifikimi aftësive të buta
  • Aftësim në mësimin dhe zhvillimin e këtyre aftësive