Course Category: teknologjia dhe proceset

  • Teknik Mechatronic

    Kursi professional i formimit të vazhduar “Teknik Mechatronic” është me kohëzgjatje 11 mujore, për profesionistët që duan të aftësohen në kete fushe. Kurrikula është hartuar mbi praktikën me te mire nderkombatare dhe metodologjinë e rekomanduar nga organizma nderkombatare.

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri, shprehi dhe aftësi teknike, praktike dhe profesionale
  • Formatim ne te gjitha drejtimet si Teknik Mechatronic
  • Pregatitje per te konkuruar denjësisht për çdo sfidë profesionale kryesisht ne pozicione pune te kerkuara ne kompani biznesi qe kane nevoje per kete profesion.