Course Category: Startup

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi konceptin e startupeve
  • Aftësim në vlerësimin e fazave të zhvillimit të startup-eve
  • Njohuri mbi ligjin për funksionimin e startup-eve