Course Category: Shërbime për Turistët

Cfarë përfitoni?

  • Aftësim në kryerjen e detyrave si udhërrëfyes turistik me cilësi dhe shprehi të larta teknike dhe profesionale drejt një karriere të suksesshme
  • Përvetësim i njohurive teorike mbi vendin si dhe teknikave te guiditimit
  • Praktike profesionale dhe mundësi e punësimit dhe rritjes në karrierë