Course Category: Real Estate (Tokë dhe Ndërtesë)

Cfarë përfitoni?

  • Munësinë e Licensimit për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme.
  • Aftësitë e duhura profesionale për të lidhur me klientin kontratën për ndërmjetësimin e veprimeve juridike me pasuritë e paluajtshme
  • Aftësim mbi njohuritë e duhura për të raportuar transaksionet e dyshimta me pasuritë e paluajtshme, të cilat mund të kenë si qëllim realizimin e pastrimit të parave, sipas legjislacionit përkatës.