Course Category: Profesione

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi raportin e VNM-see
  • Certifikatee hyreese per provimin e ekpertit te certifikuar te VNM-se.