Course Category: Pre-Inkubimi

Cfarë përfitoni?

  • Njohje e konceptit të pitching
  • Aftësim në zhvillimin e prezantimeve
  • Aftësim në komunikimin me publikun