Course Category: Ndërtimtaria dhe Sistemet e Godinës

Cfarë përfitoni?

  • Aftësim në përdorimin e metodologjive dhe programeve kompjuterike për analizë energjitike.
  • Aftësim në përdorimin e paisjeve matëse.
  • Aftësim në vendimmarrje në investime të projekteve në efiçencën e energjisë.