Course Category: Menaxhim Operacionesh & Prodhim

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi konceptin e shitjes së produkteve dhe shërbimeve
  • Njohuri mbi ligjin dhe procedurat për import dhe export
  • Aftësim në zhvillimin e shitjeve online