Course Category: Inkubimi

Cfarë përfitoni?

  • Njohje e elemetëve të një prototipi
  • Aftësim në përcaktimin e çmimeve të produkteve apo shërbimeve
  • Aftësim në njohjen e tregut
  • Njohje e pronësisë intelektuale