Course Category: Infermieri në Familje dhe Komunitet

Cfarë përfitoni?

  • Pjesmarrësit përfitojnë njohuri në lidhe me pregatitjen e gjithë fazave operatore.
  • Mësojnë të punojnë në bazë të një protokolli të pëcaktuar.
  • Komunikimin me pacientin dhe mënyrën se si ta mbështesin
  • Si të mund të dallojnë shenjat e një komplikacioni.
  • Edukimin e pacientit pas daljes nga spitali.