Course Category: Fizioterapi

 • Fibroza Kistike. Rehabilitimi Respirator (Rëndësia e Fizioterapisë)

  11 Lessonsin

  Trajnim dinamik mbi integrimin e metodave të rehabilitimit respirator gjatë trajtimit të pacientit me Fibrozë Kistike. Do të njiheni me teknika të pastrimit të rrugëve të frymëmarrjes, të drenimit të sekrecioneve, të frymëmarrjes, pajisjet e nevojshme etj.

 • Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë

  20 Lessonsin

  Përmes këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të marrin njohuri profesionale në trajtimin efikas të pacientit hemiplegjik, rekuperimin e defiçitit të reklutimit të njësive motore dhe reaksionit abnorm ndaj stiramentit, elemente të rëndësishme të specifikës motore të pacientit post Stroke.

 • Yoga terapeutike për fëmijët me nevoja të veçanta dhe sfida zhvillimi

  5 Lessonsin

  Ky kurs ka si qëllim integrimin e Yogës terapeutike dhe rehabilitimit. Teknikat e mësuara janë të thjeshta dhe të mirëmenduara për t’i ardhur në ndihmë fëmijëve dhe shëndetit të tyre fizik, psikik dhe emocional. Po ashtu dhe përdorimi i metodave të ndryshme për menaxhimin e stresit dhe ankthit.

Cfarë përfitoni?

 • Aftësi për të aplikuar njohuritë teorike-praktike të fituara tek pacientët me sëmundje pulmonare.
 • Aftësi në kryerjen e teknikave të pastrimit të rrugëve të frymëmarrjes, drenimit të sekrecioneve, cikli aktiv i frymëmarrjes etj.
 • Aftësi për zgjedhjen e metodës më të mire dhe më të tolerueshme nga pacienti sipas nevojave të tij.