Course Category: Drejtimi i Shkollës

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri dhe aftësi për të drejtuar profesionalisht një institucion arsimor
  • Formim bashkohor për menaxhimin strategjik të një institucioni arsimor
  • Bazën e duhur profesionale dhe modele praktike për zbatim në shkollë si dhe mundësi dhe shanse reale për tu promovuar në arsim