Course Category: Dizajn dhe Mjete Dizajni

Cfarë përfitoni?

  • Do të mësoni se si të përdorni programin Blender dhe të bëheni të aftë me mjetet e tij te punes
  • Studentët do të mësojnë rreth modelimit, teksturave, kompozimit, renderizimit dhe shumë më tepër për të krijuar skenat e tyre
  • Studentët do të mësojnë se si të krijojnë skena sci-fi dhe në fund të këtij kursi do të jenë në gjendje të krijojnë skenat e tyre