Course Category: Aftesim për punësim

Cfarë përfitoni?

  • Detajet specifike me shumë vlerë për sukses në intervistën e punës
  • Si të të reduktojmë kohën e kërkimit dhe përmirësojmë rezultatet për gjetjen e një pune
  • Cilat janë aspektet më të rëndësishme të procesit
  • Si të prezantohemi në menyrë dinjitoze dhe profesionale në një intervistë