Cikli i Leksioneve Online për Sipërmarrjen

Modul: I have an idea

Trajneri: Blerina Hoxha

Modul: Gjenerimi i ideve te biznesit

Trajneri: Ana Shkreta

Modul: Pse duhet të fillojmë një biznes të ri?

Trajneri: Ana Shkreta

Modul: Biznesi Dixhital

Trajneri: Jona Xhomaqi

Modul: E-Commerce

Trajneri: Amir Esmaeilakhtar

Modul: Mënyrat e financimit të një Startup

Trajneri: Brikena Tolli

Modul: Burimet Njerëzore

Trajneri: Kejda Nuhu

Modul: Visual Brand Identity

Trajneri: Joan Ikonomi

Modul: Employment & Career

Trajneri: Grejsa Dushku

Modul: Si të filloni një startup

Trajneri: Ana Shkreta

Modul: Plani i biznesit

Trajneri: Ana Shkreta

Modul: Aftësitë sipërmarrëse

Trajneri: Ana Shkreta

Modul: Çfarë është Sipërmarrja dhe Sipërmarrësi

Trajneri: Ana Shkreta