Author: BTTC

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, Universiteti Barleti, në bashkëpunim me Akademinë e Turizmit dhe Rekreacionit dhe Barleti Professional, hapin thirrjen për grupet e reja të kursit të formimit profesional 
read more
Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, Universiteti Barleti, në bashkëpunim me Akademinë e Turizmit dhe Rekreacionit dhe Barleti Professional, hapin thirrjen për grupet e reja të kursit të formimit profesional 
read more
Kanë nisur regjistrimet për kursin “Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme”. Trajnimi “Vlerësues i pasurive të paluajtshme”, i cili zhvillohet pranë Universitetit Barleti, ofron njohuri dhe aftësi të specializuara për të 
read more
Trajnimi dhe certifikimi për teknikët frigoriferistë synon të ofrojë njohuri thelbësore dhe aftësi praktike në fushën e teknologjisë frigoriferike. Pjesëmarrësit do të fitojnë një kuptim të thellë të sistemeve të 
read more
Mbyllet me sukses trajnimi i Udhërrëfyes Turistik Kombëtar, i cili u zhvillua gjatë periudhës 06.10.2023-31.01.2024. Kursantët u pajisën me njohuritë teorike dhe praktike sipas programit të akredituar nga Ministria e 
read more
Më datë 11 dhjetor 2023, u zhvillua nga Shkolla e Drejtorëve (CSL) ceremonia e përvitshme e ndarjes së certifikatave për aspirantët për drejtues të shkollave të arsimit parauniversitar. Vendin e 
read more
Trajnimi ka për qëllim ti japi njohuri praktike dhe teorike profesionistëve mbi teknikat dhe metodat e përdorimit dhe sigurië së lazerit dentar. Rëndësi të vecantë në këtë trajnim ka ushtrimi 
read more
Universiteti Barleti dhe Barleti Training and Testing Center(BTTC) eshte institucioni i vetem partner i autorizuar ne Shqiperi i organizimit me te madh nderkombetar te kurseve dhe certifikimeve ne Cyber Security 
read more
Trajnimi merr në shqyrtim përcaktimet e ligjit të ri për tatimin mbi të ardhurat në referencë të shembujve ilustrues nga praktika e përditshme. Njohja paraprake e efekteve që do të ketë ligji i ri në veprimtarinë ekonomike përbën një nevojë edhe në vitin ushtrimor 2023, ndonëse efektet e ligjit të ri shtrihen duke filluar nga 1 janar 2024.
read more
Trajnim dinamik mbi integrimin e metodave të rehabilitimit respirator gjatë trajtimit të pacientit me Fibrozë Kistike. Do të njiheni me teknika të pastrimit të rrugëve të frymëmarrjes, të drenimit të sekrecioneve, të frymëmarrjes, pajisjet e nevojshme etj.
read more