TIK (Edukimi & Digjitalizimi)

Afrimi i epokës digjitale është një moment i rëndësishëm për zhvillimin e aftësive digjitale edhe për punonjësit e edukimit dhe mësimdhënies për një konkurueshmëri të lartë jo vetëm në punën e tyre por edhe në tregjet e profesioneve. Nisur nga ky fakt Akademia e Edukimit dhe Mësimdhënies ofron tre programe në këtë fushë të cilat janë të njohura, licensuara dhe akredituara me certifikim me kredite nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si dhe të formimit profesional me certifikim të njohur nga Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA). Akademia ofron edhe trajnime konsultative, orientuese, mbështetëse ne funksion te digjitalizimit, në një gamë të gjerë profilesh, projektesh, ciklesh, tematikash apo stadesh profesionale.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushtojnë trajnimet me kredite?

Trajnimet me kredite kushtojnë nga 1000-1500 lekë 1 kredit

Sa kushtojnë kurset apo trajnimet profesionale?

Trajnimet profesionale sipas llojit të tyre kushtojnë nga 10.000-17.000 lekë

Ju e bëni Shkollën e Drejtorëve..Dua të regjistrohem?

Ne zhvillojmë vetëm zbatimin e programit të detyrueshëm për Shkollën e Drejtorëve. Procesin e regjistrimit, filtrimit, organizimit dhe kritereve të tjera të përzgjedhjes e bën vetë Shkolla e Drejtorëve, të cilës duhet ti drejtoheni për aplikim duke i gjetur kontaktet me një kërkim të thjeshtë në internet.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj