Mësimdhënia/Mësues

Akademia e Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti si njësi e Barleti Training and Testing Center dhe Universitetit Barleti, pjesë e Barleti Group shpk është institucion i specializuar, i akredituar dhe i licensuar për të certifikuar në module trajnimesh në fushën e Edukimit dhe Mësimdhënies për Mësues të Arsimit Parauniversitar. Trajnimet janë me kredite, formimi profesional, si dhe të organizuara, zhvilluara dhe integruara në formatin e testimeve, konsulencave dhe orientimit profesional të pjesëmarrësve në përmirësimin dhe zhvillimin e profesionalizmit dhe cilësisë në punë për një mësimdhënie bashkohore.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushtojnë trajnimet me kredite?

Trajnimet me kredite kushtojnë nga 1000-1500 lekë 1 kredit

Sa kushtojnë kurset apo trajnimet profesionale?

Trajnimet profesionale sipas llojit të tyre kushtojnë nga 10.000-17.000 lekë

Ju e bëni Shkollën e Drejtorëve..Dua të regjistrohem?

Ne zhvillojmë vetëm zbatimin e programit të detyrueshëm për Shkollën e Drejtorëve. Procesin e regjistrimit, filtrimit, organizimit dhe kritereve të tjera të përzgjedhjes e bën vetë Shkolla e Drejtorëve, të cilës duhet ti drejtoheni për aplikim duke i gjetur kontaktet me një kërkim të thjeshtë në internet.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj