Edukimi & Shëndeti

Shërbimet e njësise lidhen edhe me ofrimin e ekspertizës me bazë rritjen e kapaciteteve në projekte të ndryshme si dhe me realizimin e trajnimeve konsultative, orientuese, mbështetëse në funksion të edukimit shëndetësor, për kategori individësh të ndërlidhur me shkollat dhe fushën e edukimit dhe mësimdhënies

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushtojnë trajnimet me kredite?

Trajnimet me kredite kushtojnë nga 1000-1500 lekë 1 kredit

Sa kushtojnë kurset apo trajnimet profesionale?

Trajnimet profesionale sipas llojit të tyre kushtojnë nga 10.000-17.000 lekë

Ju e bëni Shkollën e Drejtorëve..Dua të regjistrohem?

Ne zhvillojmë vetëm zbatimin e programit të detyrueshëm për Shkollën e Drejtorëve. Procesin e regjistrimit, filtrimit, organizimit dhe kritereve të tjera të përzgjedhjes e bën vetë Shkolla e Drejtorëve, të cilës duhet ti drejtoheni për aplikim duke i gjetur kontaktet me një kërkim të thjeshtë në internet.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj