Akademia Edukimit Dhe Mësimdhënies

Akademia e Edukimit dhe Mësimdhënies është njësi profesionale kursesh dhe trajnimesh gjithëpërfshirëse 360 gradë në fushën e Edukimit dhe Mësimdhënies. Formati, funksioni dhe përmbajtja e saj garanton një standart të lartë në ofrimin e trajnimeve dhe kurseve për rritjen e kapaciteteve. Ajo mikson dhe sinkronizon natyrshëm potencialet e ekspertëve dhe trajnuesve më të mirë në treg, me programet dhe larmishmërinë e metodologjive bashkohore të trajnimeve dhe kurseve. Programet dhe kurset sigurojnë të gjithë nevojat dhe domosdoshmëritë për kualifikim, që kërkojnë profesionistët e edukimit dhe mësimdhënies por dhe fushave apo sektorëve të tjerë të lidhur me të, pavarësisht stadit të përvojave apo profilit dhe nivelit të kualifikimit që zotërojnë.

NJËSITË DHE KURSET