Shërbime Mikëpritje dhe Hotelerie

Në një kohë kur industria turistike dhe sektorët e ndërlidhur me të janë në një zhvillim të hovshëm në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Njësia ofron njohuritë bazë mbi teknikat operacionale të shërbimeve në mikpritje dhe hoteleri. Nëpërmjet kurseve të trajnimit që ofrohen synohet aftësimi profesional I punonjësve që shërbejnë apo synojnë të punojnë në strukturat e mikpritjes dhe hotelerisë.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Jeni në kërkim të një pune?

Akademia ju ofron kontakte, këshilla dhe ndërmjetësime për të fituar një vend pune në një biznes/kompani për të cilin jeni trajnuar dhe kualifikuar.

Akoma nuk jeni të vendosur mbi karrierën tuaj dhe po e planifikoni atë?

Akademia ju ofron informacionet e nevojshme për te zhvilluar karrierën tuaj, duke ju prezantuar me njësitë e punësimit në sektorin e turizmit dhe industritë ndërlidhur me to.

Po planifikoni nisjen e një biznesi në industrinë e turizmit?

Akademia ofron konsulenca dhe këshillime nga profesionistët për ngritjen e start up-eve dhe bizneseve tuaja.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj